Welkom, collega! – Begeleiding

Als school vinden we het belangrijk dat al onze leerlingen kunnen leren en groeien in een veilige omgeving waar ze zich goed voelen. 

We stellen het welbevinden van alle leerlingen centraal vermits dit de basis is van alle leren. Samen met alle leraren moeten ze hun talenten kunnen ontdekken en deze uitbouwen in een ondersteunende en sterke leeromgeving.

hulp3

Begeleiding bestaat op het Atheneum Hoboken uit drie vormen:

Leerbegeleiding

Leren leren

De principes om een kind te leren leren wordt door elke leerkracht op AH geïntegreerd in het lesgebeuren.
Sta dus als leraar regelmatig stil bij hoe leren tot stand kan komen en welke strategieën een leerling hiervoor nodig heeft. Deze strategieën integreer je zodanig in het lesgebeuren zodat de leerlingen zich deze eigen kunnen maken.

Leereiland

Na de lesuren kunnen leerlingen hier terecht. Het leereiland is een lokaal met een 20-tal computers dat onder toezicht van een leerkracht enkel dagen per week van 12u15 tot 12u55 en van 15u55 tot 17u30 ter beschikking staat van leerlingen. Hier kunnen leerlingen lessen leren, taken maken, een groepswerk afmaken, vragen stellen aan de toezichthoudende leraar en ondersteuning krijgen indien nodig.

Wie kan hier terecht?

Leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, kunnen hier terecht voor extra studieondersteuning.
Wie thuis geen of weinig toegang heeft tot een computer, kan terecht in het leereiland:

Studieloopbaanbegeleiding

Een team van leraren en begeleiders staat klaar om samen met hen naar het heden en de toekomst te kijken en de juiste beslissing te nemen over hun studieloopbaan.

Diverse projecten op AH ondersteunen leerlingen in het helpen maken van de juiste studiekeuze.

 

Socio-emotionele begeleiding

Als leerlingen problemen hebben met hun studiemethode, maar ook in geval van persoonlijke, familiale of psychosociale moeilijkheden, kunnen ze terecht bij de interne leerlingenbegeleiding van onze school. Zij bouwen een netwerk uit met externe partners, waaronder het CLB, om het schoolteam met de nodige deskundigheid te ondersteunen.

Op AH staan drie leerlingbegeleiders in voor dagelijkse ondersteuning van leerlingen en leraren. In het organogram vind je hun namen terug.

GIGA+

In de eerste graad vormen een groep collega’s een team, het GIGA-team.

  • Zij volgen hun leerlingen op op vlak van leervorderingen, talentontwikkeling, oriëntering en remediëring.
  • Het GIGA-team overlegt wekelijks, maakt verslagen op en werkt samen met de opvoeder orde en tucht, de leerlingbegeleider, leraren en het secretariaat.
  • Indien jij deel uitmaakt van dit team, wordt dit vermeld in jouw uurrooster.

Geïntegreerde Werkperiode (GWP)

Met het organiseren van een GWP willen we het leren niet alleen binnen de klas- en schoolmuren laten plaatsvinden. Tijdens een GWP worden er voor voor alle leerjaren buitenschoolse activiteiten georganiseerd.

Het doel van een GWP is om onze leerlingen maximale ontplooiingskansen te bieden door hun zelfstandigheid, weerbaarheid en hun wereldbeeld te vergroten. Ook leren onze leerlingen elkaar beter kennen in een andere omgeving dan de school.

De GWP valt traditiegetrouw in de week voor de paasvakantie en duurt drie dagen.

leerjaar

overnachting

locatie

1A

JA

binnenland

1B

JA

binnenland

2A/2B

NEE

binnenland / de kust

3 ASO/TSO/BSO

NEE

binnenland

4 ASO/TSO/BSO

JA

binnenland, Ardennen

5 ASO/TSO/BSO

NEE

binnenland

6 ASO/TSO/BSO

JA

buitenland

7 BSO

NEE

binnenland

Scroll naar boven