Welkom, collega! – Afkortingen

Het onderwijs is traditioneel een sector waarin heel wat afkortingen worden gebruikt. Collega’s die al een paar jaar meedraaien, gaan er fluitend mee om, maar als nieuwe kracht zou het wel eens kunnen dat je soms door al die afkortingsbomen het betekenisbos niet meer ziet. Daarom hebben we hieronder een lijst gemaakt van de afkortingen die je zeker zult tegenkomen tijdens gesprekken en/of vergaderingen op onze school.

ALDI

Algemeen Directeur van de scholengroep

LOP

Lokaal Overlegplatform

AN

Anderstalige Nieuwkomer

LVS

Leerlingvolgsysteem

APV

Algemene Personeelsvergadering

M-
Decreet

Maatregelen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

KR

Klassenraad

OC

Onderzoekscompetenties

BPT

Bijzonder Pedagogische Taken

OC

Oudercontact

CN

Campus Noord

PE

Permanente Evaluatie

CODI

Coördinerend Directeur van de scholengroep

RT

R&V

Remediëringstraject

Remediëring en Verdieping

CZ

Campus Zuid

SmS

Smartschool

KR

Klassenraad

SODA

Stiptheid/Orde/Discipline/Attitude

DN

Dienstnota

SVS

Stichting Vlaamse Schoolsport

DW

Dagelijks Werk

SVW

Schoolverwijdering

EX

Examen

SWP

Schoolwerkplan

GIP

Geïntegreerde Proef

TA

Tijdelijke Aanstelling

GOK

Gelijke Onderwijskansen

TADD

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

GWP

Geïntegeerde Werkperiode

TAO

Tijdelijk Andere Opdracht

ICT

Informatica en Communicatie Technologie

TKR

Toelatingsklassenraad

IHP

Individueel Handelingsplan

VB

Vast Benoemd

KAAP

Nederlandse lessen voor ouders

VRIKAH

Vrienden van K.A. Hoboken

LBV

Levensbeschouwelijke Vakken

WS

Werkstation

LC

Leerlingencontact

ZWTZelfstandige Werktijd
Scroll naar boven