Welkom, collega! – Administratie

Bezorg zo snel mogelijk volgende documenten aan het personeelssecretariaat:

  • kopie van je diploma(‘s) met bijhorende supplementen
  • bewijs van goed gedrag en zeden (model 2)
  • medisch attest met vermelding ‘geen gevaar voor lesgeven aan leerlingen/minderjarigen’ + datum, uw handtekening en een stempel van de dokter indien je nog geen stamboeknummer hebt.

 

Bezorg volgende documenten aan het personeelssecretariaat nadat je ze gelezen en ondertekend hebt:

  • jouw neutraliteitsverklaring
  • de verklaring gehechtheid
  • het Pedagogisch project van GO!
  • het Charter ‘Verantwoord omgaan met informatie’

Functiebeschrijving

Bij je aanstelling ontvang je een functiebeschrijving die op een later moment wordt geïndividualiseerd door de directeur. Hiervoor ontvang je nog een uitnodiging.

Arbeidsongeval

Wanneer je slachtoffer bent van een arbeidsongeval moet je dit zo snel mogelijk aan de personeelsverantwoordelijke melden.

De documenten die je moet invullen, kan je terugvinden op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/arbeidsongeval.

Om aangifte te doen bij het departement onderwijs, bezorg je de ingevulde documenten aan de personeelsverantwoordelijke. 

Woon – werkverkeer

Als je met het openbaar vervoer of met de fiets komt, is er een tussenkomst voorzien. Hiervoor moet je maandelijks een aanvraagformulier invullen en het aan de rekenplichtige (dienst boekhouding) bezorgen.

De documenten vind je op Smartschool via Intradesk – Personeel – Aanvragen – woon/werkverkeer.

Statuten

TADD Tijdelijke Aanstelling. Dit start bij de eerste werkdag.

TADD Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur.

Na 720 dagen effectief te hebben gewerkt (met het vereiste diploma) moet je dit statuut zelf aanvragen. De scholengroep informeert je hierover tijdig via Smartschool.

VB Vaste Benoeming. Hiervoor kom je in aanmerking na je TADD-aanstelling. Op voorwaarde dat er vacante uren beschikbaar zijn.

Scroll naar boven