Over ons

Over ons

Op onze school gaan we samen vooruit. Breed. Respectvol. Met maximale ontplooiingskansen en leerwinst voor iedereen. Visie op samen school maken, is daarbij onontbeerlijk.

Onze visie

Het Atheneum Hoboken wil topopleidingen aanbieden aan jongeren in volgende domeinen:

  • Economie en Organisatie, Wetenschappen en Wiskunde
  • Welzijn en Maatschappij
  • OKAN, Onderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers

De opleidingen moeten meer dan voldoen aan de hedendaagse eisen voor instroom naar zowel vervolg- als hoger onderwijs en doorstroom naar de arbeidsmarkt.

AH wil wendbare en weerbare jongeren opleiden met een eigen identiteit en een positief zelfbeeld, taalvaardige jongeren die intrinsiek gemotiveerd zijn om (samen) te werken en een leven lang te leren.

AH wil optimaal inzetten op het digitaliseren van het onderwijs, dat geïntegreerd wordt in de huidige bewezen opleidingsmethoden, en dat aanzet tot gedifferentieerd werken in een uitdagende leeromgeving.

AH wil een enthousiast, flexibel en betrokken team van leerkrachten en medewerkers dat de toekomstige uitdagingen in onderwijs en maatschappij aankan en zichzelf regelmatig in vraag stelt en streeft naar verbeteren en innoveren.

AH wil een brede school zijn en intensief en optimaal samenwerken met leerlingen, ouders, leerkrachten, overheid, bedrijfsleven, instellingen en organisaties, culturele en sociale partners, sportieve en milieubewuste ondernemingen, andere onderwijsaanbieders van de campussen, …

De visie van het Atheneum Hoboken kadert volledig in het pedagogische project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Een visie waarbij onderwijs en persoonsontplooiing centraal staan voor iedereen en waarbij elke leerling een VIP is.

Scroll naar boven