Begeleiding van leerlingen is geen loos begrip op het Atheneum Hoboken. Onze school maakt werk van een uitgebreid programma aan ondersteuningsmogelijkheden die allemaal tot doel hebben om onze leerlingen zo goed mogelijk te helpen met leren én leven. 

Begeleiding bestaat op het Atheneum Hoboken uit drie vormen: leerbegeleiding, studieloopbaanbegeleiding en socio-emotionele begeleiding.

Leerbegeleiding

Leren doe je niet alleen. Het hele team van het Atheneum Hoboken maakt dagelijks werk van een gedegen begeleiding van leerlingen in hun leertraject. Want ook leren moet je leren.

Naast een team gemotiveerde leerlingenbegeleiders biedt KA Hoboken voor elke leerling een aantal mogelijkheden aan om optimaal te kunnen werken aan zijn of haar toekomst. We doen dat door cursussen Leren Leren (1ste graad), Leercoaching (2de graad) en Goesting in Leren en Werken (3de graad) aan te bieden. Leerlingen leren hierin hun leerstijl kennen, bij te sturen en toe te passen.

Maar daar blijft het niet bij: leerlingen die hulp zoeken bij taken en studeren voor toetsen, zijn elke dag welkom in de huistaakklas. Wie extra ondersteuning kan gebruiken voor een bepaald vak, kan niet alleen terecht in de inhaallessen Frans, Engels, Wiskunde en Taalcoaching maar kan zich ook inschrijven voor tutoraat. Tijdens die lessen helpen jongeren jongeren: ze worden gegeven door studenten van de Universiteit Antwerpen en zijn vaak op maat gemaakt om één bepaald probleem in een studiegebied op te lossen of een achterstand vlot weg te werken.

Omdat een deel van onze leerlingen het Nederlands niet als moedertaal hebben, bieden we ook extra studieondersteuning aan. Wie thuis geen of weinig toegang heeft tot een computer, kan terecht in ons studielandschap: een 20-tal computers staan dagelijks ter beschikking tussen 12u15 en 12u55 voor alle leerlingen die opzoekingen op het internet moeten doen voor hun schooltaken. De aanwezige leerkrachten begeleiden de leerlingen met computer- en andere problemen. 


Studieloopbaanbegeleiding

Hoe je het ook draait of keert: tijdens een studieloopbaan neem je een aantal beslissingen. Welke richting je kiest, hangt af van talenten en voorkeuren; van cijfers, toekomstwensen, en…van de juiste begeleiding.

Op het Atheneum Hoboken hoeven leerlingen deze beslissingen niet alleen te nemen. Een team van leraren en begeleiders staat klaar om samen met hen naar het heden en de toekomst te kijken en de juiste beslissing te nemen over hun studieloopbaan.

Tegelijkertijd doet onze school er alles aan om die beslissing zo gefundeerd mogelijk te nemen, ook naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt toe. Zo nemen de laatstejaars elk jaar deel aan de Transit Schoolverlatersdagen, waar ze informatie krijgen over de wereld na de middelbare school. We zijn traditioneel ook enthousiaste bezoekers van de SID-in-beurs, om onze leerlingen de kans te geven zich zo goed mogelijk te informeren over vervolgopleidingen en beroepen. In het Klimop-project krijgen onze laatstejaars ook bezoek van studenten uit het hoger onderwijs, die hen heel eerlijk vertellen over leven en studeren na het Atheneum. Vervolledigt het pakket studieloopbaanbegeleiding: deelname aan het Basta!-project, dat de leerlingen van 6 en 7 Onthaalmedewerker en 6 en 7 Verzorging wegwijs maakt op een arbeidsmarkt die zeer geïnteresseerd is in hun talenten.


Socio-emotionele begeleiding

Als leerlingen problemen hebben met hun studiemethode, maar ook in geval van persoonlijke, familiale of psychosociale moeilijkheden, kunnen ze terecht bij de interne leerlingenbegeleiding van onze school of bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Ook hier kiezen we voor een persoonlijke aanpak. Ons team van leerlingenbegeleiders gaat met raad en daad aan de slag als het gaat om socio-emotionele problemen. Ze vormen een betrouwbare, discrete vrijplaats voor gesprek en schakelen waar dat nodig is de mensen van het CLB in. Beide partijen zijn ook altijd te spreken op onze oudercontacten.