Wat leer je?

Op een sociale manier voor iemand zorgen en dat doen terwijl je alle nodige wetenschappelijke kennis in je bagage hebt zitten: dat is wat we jou willen bieden in je opleiding Gezondheids- en Welzijnswetenschappen. Samen met je leerkrachten kijk je naar de mens als geheel, dus niet alleen van fysieke of psychische, maar ook vanuit een sociale en spirituele invalshoek. Niet alleen verzorgingstechnieken dus, maar ook een fikse dosis toegepaste wetenschappen krijg je hier op je bord.

Opbouw van de opleiding

Algemene vakken als Aardrijkskunde en Geschiedenis; een fikse portie Nederlands, Frans en Engels, gecombineerd met Opvoedkunde, Verzoring, Voedingsleer, Praktijk en stage. En Biologie, Chemie, Ecologie en Fysica als toetje: de lessentabel van Gezondheids- en Welzijnswetenschappen, die je hieronder kunt uitvlooien, laat een zeer breed spectrum aan onderwerpen zien voor leerlingen met een al even brede interesse.

In de richting Gezondheids- en Welzijnswetenschappen word je verschillende keren geëvalueerd: je krijgt 4 keer een rapport voor dagelijks werk (half oktober, eind november, eind maart en eind mei) en twee keer de kans om punten te sprokkelen tijdens een examenperiode (voor de kerstvakantie en voor de grote vakantie).

Toekomst

De opleiding Gezondheids- en Welzijnswetenschappen is gericht op doorstromen . De opleiding is de ideale opstap naar een professionele bachelor in onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs), in de pedagogie van het jonge kind, in verpleegkunde, in ergotherapie, in sociaal werk, in de toegepaste psychologie, … Sociaal en wetenschappelijk talent en gebrand op werken met mensen? Dit is dit jouw dada!