Wat leer je?

Je krijgt in onze tweede graad (het derde en vierde jaar) een sterke, brede basis mee in Humane Wetenschappen; dat in de derde graad (het vijfde en zesde jaar) flink wordt uitgediept. Dat wil zeggen dat er veel aandacht besteed wordt aan cultuur- en maatschappijvormen, maar dat je je ook kennismaakt met het hoe en waarom van menselijke gedragingen. Je krijgt in Cultuurwetenschappen en Gedragswetenschappen begrippen aangereikt waarmee je in de derde graad aan de slag zult gaan om diepgravend aan Humane Wetenschap te doen. Hiernaast wordt ook een gezonde portie Wiskunde en Talen meegegeven. Vakken als Biologie, Chemie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Lichamelijke Opvoeding en Informatica zorgen tenslotte voor een brede, algemene opleiding.

Opbouw van de opleiding

Hieronder kun je zien hoeveel lesuren aan elk vak worden besteed in de tweede graad van onze richting Humane Wetenschappen.

In de richting Humane Wetenschappen word je verschillende keren geëvalueerd: je krijgt 4 keer een rapport voor dagelijks werk (half oktober, eind november, eind maart en eind mei) en twee keer de kans om punten te sprokkelen tijdens een examenperiode (voor de kerstvakantie en voor de grote vakantie).

 

Toekomst

De richting Humane Wetenschappen in onze tweede graad is gericht op verder studeren. Ze geeft je een goede start in het verwerven van inzicht en het aanleren van een goede studiemethode die je zult kunnen gebruiken bij je latere studies. De door- en uitstroommogelijkheden van leerlingen in Humane Wetenschappen zijn prima: doordat je een zeer brede opleiding geniet, ligt een waaier aan studiekeuzes later voor je open.