Welkom, collega! – Steun

Het eerste contact

Alle nieuwe collega’s worden onthaald door Wendy Uytdenhouwen, de personeelsmedewerker, voor hun administratief dossier.

Van zodra je Smartschoolaccount is aangemaakt, wordt er een welkomstbericht gestuurd naar alle personeelsleden. Zo zijn alle collega’s op de hoogte van jouw komst. In dit bericht worden de ICT-verantwoordelijke en de vakwerkgroepverantwoordelijke mee in kopie gezet.

Op AH is er een mentor aanwezig om startende leerkrachten te begeleiden. Wanneer de mentor het welkomstbericht leest, stuurt zij/hij een e-mail met de vermelding van de naam van je meter of peter en word je uitnodiging voor een gesprek.

Het coachings- en ondersteuningstraject

Wat houdt dit traject exact in?

Gedurende de eerste jaren van de loopbaan voorzien wij voor iedere leerkracht een formeel ondersteuningstraject van minstens 2 schooljaren.

Tijdens het traject word jij begeleid en ondersteund door een mentor. Deze mentor is aangesteld om alle startende leerkrachten te ondersteunen.

Bij aanstelling brengt de mentor jou in contact met je persoonlijke meter of peter. Hij/Zij is net als jij leerkracht, maar heeft al wat kilometers op de teller staan. Je meter of peter aanvaardde deze taak vrijwillig en kijkt ernaar uit om je wat te coachen.

Wat mag je van je mentor verwachten?

Je mentor maakt je wegwijs op school.

Indien de mentor jou niet onmiddellijk kan ontvangen brengt hij/zij jou in contact met je meter/peter die jou wegwijs kan maken op school.

Je mentor is jouw belangrijkste aanspreekpunt en geeft jou de nodige informatie over de school.

Op pedagogisch-didactisch gebied staat de mentor in voor het volgende:

  • Ondersteuning bij het invullen van je portfolio of Aanvangsbegeleidingsdocument
  • Oog hebben voor wat goed gaat 
  • Doornemen van het schoolbeleid 
  • Verhogen van je betrokkenheid en welbevinden 

Op praktisch en organisatorisch gebied: 

  • Het gebruik van de kopieermachine
  • Je wegwijs maken in de school.
  • Toezichten en ondersteuningsuren toelichten 
  • Loodsen doorheen de gebruikte digitale tools, samen Smartschool en het leerlingvolgsysteem verkennen. Het doorgeven van de afwezigheden van leerlingen  Wat te doen tijdens een evacuatieoefening, enz.

Andere ondersteuning op AH

De digicoach

Twijfel je of voel je je onzeker bij het didactisch toepassen van ICT, apps of de Chromebooks? Dan maakt de digicoach, Dirk Decock, je graag wegwijs in het digitale landschap.

Hij leert je good practices over het gebruik van Smartschool, Bookwidgets, en nog veel meer.

Je kan hem bereiken via een bericht in Smartschool (D. Decock) of via meneerdecock@atheneumhoboken.be. Uiteraard kan je hem ook in levende lijve ontmoeten in de leraarskamer van Campus Noord.

 

De taalcoach

De taalcoach staat ter beschikking van zowel de leerkrachten als de leerlingen.

In het kader van taalgericht vakonderwijs begeleidt de taalcoach leraren met vragen en problemen omtrent differentiëren, ondersteunen en begeleiden van leerlingen in de vakles.

Daarnaast ontwikkelt de taalcoach mee het taalbeleid en organiseert taalstimulerende activiteiten op schoolniveau.

Heb je een vraag en of zoek je hulp om te ondersteunen in de klas, contacteer dan de taalcoach, Betty Mommen, via Smartschool of via taalcoach@atheneumhoboken.be

NodO+

Staat voor Nederlandse Ondersteuning op de Opleidingsvloer.
Met dit project wil onze school alle vakleraren leren hoe je in elke vakles taalondersteunend kan werken.

Door te kijken vanuit de bril van een taalleerder zal het snel duidelijk worden welke steun de leerlingen nodig hebben, en hoe de vakleraar hierop kan inspelen.

De leraar zal niet enkel tools aangereikt krijgen voor de taalleerders in de klas, maar ook alle andere leerlingen zullen hier de vruchten van plukken.

Elke leraar op AH kan onder begeleiding van de taalcoach dit traject doorlopen.

Indien je interesse hebt, contacteer dan de taalcoach en of de directie.

Scroll naar boven