Welkom, collega! – Nascholing

Omdat AH gelooft in levenslang leren, moedigen we het personeel aan om te blijven leren. 

Waar kan je terecht?

Wil jij je graag verdiepen in een onderwerp, maar je weet niet waar je hiervoor terecht kan, praat hierover dan met de leden van je vakwerkgroep, je mentor of collega’s. Er zijn diverse nascholingscentra in Vlaanderen, waaronder het CNO in Antwerpen. Uiteraard kan je ook een nascholing online volgen. 

 

Hoe dien je een aanvraag in?

Stap 1

Dien een aanvraag in bij de directeur via het formulier op de startpagina van Smartschool – Start – Nascholingen – Melding

Stap 2

Voorzie, indien nodig, taken voor jouw leerlingen. Geef die tijdig gekopieerd af op het secretariaat.

Stap 3

Bezorg de factuur aan de rekenplichtige, Anneleen Van Herbruggen, van onze school. De factuur moet steeds op naam staan van de school. Facturen op naam van de leraar moeten door de leraar betaald worden en worden via een onkostennota terugbetaald.

Verzamel alle diploma’s, attesten van deelname aan een nascholing en allerlei andere documenten die je professionalisering ondersteunen in een portfolio. Bezorg de personeelsverantwoordelijke een kopie van zo een attest. Op deze manier vervolledig jij jouw dossier op onze school.

Scroll naar boven