Welkom, collega! – Leraar

Wat moet jij als leraar weten?

Belsignaal

Aan het begin van de lesdag en na elke pauze luidden er 2 belsignalen.

Bij het 1e signaal verzamelen de leerlingen in hun rij.

Na het 2e signaal vertrekken de leerlingen naar de klas.

De leraren halen hun leerlingen op de speelplaats op. Enkel leerlingen van het 6de en 7de jaar gaan zelfstandig naar hun lokaal.

 

Een overzicht van de lesuren

1e lesuur

8.30u

9.20u

2e lesuur

9.20u

10.10u

Pauze

10.10u

10.25u

3e lesuur

10.25u

11.15u

4e lesuur

11.15u

12.05u

enkel op woensdag

12.05u

12.55u

5e lesuur

13.10u

14u

6e lesuur

14u

14.50u

Pauze

14.50u

15.05u

7e lesuur

15.05u

15.55u

8e lesuur

15.55u

16.45u

   

Pauzes

Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen buiten op de speelplaats. Ze mogen niet in de gangen blijven.

Op Campus Zuid mogen ze enkel bij regenweer op de overdekte speelplaats blijven.

Leraren zorgen voor toezicht tijdens de pauzes. Controleer de lesroosters op Smartschool.

De leraars kunnen in de leraarskamer terecht om te overleggen met collega’s, een kopje koffie drinken of lunchen. Er staan ook computers ter beschikking.

Hou er rekening mee dat er niet gerookt mag worden op het schooldomein.

Postvakje

Elke leraar heeft een postvakje in de leraarskamer van de campus waar je lesgeeft. Daarin wordt jouw correspondentie bezorgd. Je kan hier ook je persoonlijke spullen in achterlaten. Wees je wel bewust dat dit op eigen risico is aangezien je de vakjes open zijn.

Kopiëren

In functie van je lesopdracht kan je op beide campussen gebruik maken van het kopieerapparaat. Kopieën die niet werkgerelateerd zijn of extra kopieën voor de leerlingen dienen elders te gebeuren.

Smartschool

Onze school gebruikt Smartschool voor alle communicatie en administratie. Je krijgt je persoonlijke toegang van de personeelsmedewerker. Hiermee kan je aan de slag.

Wanneer je onze school verlaat, wordt jouw Smartschool-account stopgezet. Dit gebeurt telkens op de laatste dag van de maand.Denk er dan aan om al jouw persoonlijke documenten er op voorhand af te halen.

Toegang tot Smartschool

Gebruikersnaam: voornaam en naam

Wachtwoord: W8_woord (dit wachtwoord kan je aanpassen)

 

Hieronder vind je meer uitleg over de inhoud van Smartschool

Berichten: via berichten kan berichten versturen naar collega’s binnen onze school en scholengroep, de leerlingen en hun ouders.

Kalender: in de schoolkalender vind je alle geplande activiteiten alsook de  nascholingen en uitstappen terug.

Dienstnota of DN: elke vrijdag verschijnt er in je inbox een DN. Hierin staan belangrijke weetjes en informatie voor de volgende week.
Een overzicht van alle nota’s vind je in Smartschool onder Intradesk – Algemeen – Dienstnota

Nieuwsblad: Het NieuwsblAHd is het driemaandelijks nieuwsblad van de school. 

Mijn administratie: alle onderstaande administratieve informatie vind je op de startpagina in het vak Ga naar in de rode balk bovenaan.

Mijn documenten: hier kan je al jouw persoonlijke documenten bewaren. Enkel jij hebt daar toegang toe.

Lesrooster: in Smartschool vind je op de startpagina via Ga Naar het Lesrooster. Hierin staan alle les-, toezicht- en
examenroosters.

Reserveringen: deze module laat je toe om computerlokalen, iPads, Google Chromebooks, beamers en ander didactisch materiaal te reserveren. Je kan het materiaal na reservering ophalen aan het onthaal of het leerlingensecretariaat.

Intradesk: hier bewaren we alle documenten met betrekking tot de werking van de school.

Afwezigheden: hier registreer je voor elk lesuur de aanwezigheden van jouw leerlingen. Let op, je meldt enkel de aanwezigheden. Je meldt niet of een leerling te laat aanwezig was. Dit doet het secretariaat.

Leerlingvolgsysteem (LVS): van elke leerling verzamelen we hier informatie. In de gedragsmap kan jij ook notities plaatsen over jouw leerlingen. Let wel, het wordt aanbevolen om naast probleemstellingen ook positieve bevindingen te noteren.

Skore puntenboek: elke leraar houdt een elektronisch puntenboek bij. Je noteert hier de resultaten die leerlingen voor jouw vak behalen. Ook de leerlingen en de ouders hebben hier toegang toe.

Jaarplannen: onze jaarplannen verwerken we digitaal.

Mijn vakken: hier kan je zelf een vak aanmaken om met de leerlingen informatie uit te wisselen. Je vindt hier ook de mappen van de scholengroep en de virtuele ruimtes van het GO!. Vakken vind je terug in de rode balk bovenaan naast Ga naar.

Ticket: via het aanmaken van een ticket kan je een probleem met de algemene en ICT-infrastructuur melden.

Sleutels: de rekenplichtige, Anneleen Van Herbruggen, overloopt samen met jou in welke lokalen je lesgeeft. Je krijgt de nodige sleutels, mits betaling van een waarborg van 10 euro.

Schoolreglement: het schoolreglement kan je terugvinden op de startpagina van Smartschool of via de website van onze school.

Toezichten en permanenties: je opdracht bestaat voornamelijk uit lesgeven, maar ook toezichten op de speelplaats en permanenties in de studiezaal horen daarbij.

Tijdens permanenties houd je toezicht bij de leerlingen in de studiezaal. Je vult dan de aanwezigheden in en deelt taken/toetsen uit die je op het secretariaat moet ophalen.

In het lessenrooster vind je het tijdstip en de plaats waar je toezicht houdt terug.

Toezicht houden is belangrijk. Wees steeds op tijd en houd je aandacht bij de leerlingen. Bij ongevallen is dit ook een belangrijke kwestie voor de verzekering.

Woensdagnamiddag

Op woensdagnamiddag organiseert de school van 13u30 tot 15u een moment om toetsen in te halen. De school verwacht dat elke leraar ongeveer tweemaal per schooljaar toezicht houdt op zulke momenten. Een beurtrol wordt door de directeur opgesteld en meegedeeld in de Dienstnota. Onderling wisselen kan, indien je dit tijdig laat weten aan de directie en het secretariaat.

Inhaaluren

De stages van de 3de graad worden in blok georganiseerd. Hierdoor zijn inhaaluren nodig om de leerplandoelstellingen te kunnen bereiken. Sommige weken presteer je als leerkracht dus meer uren dan anderen. Niet alle vakken hebben inhaaluren. Meer informatie hierover kan je krijgen bij de personeelsverantwoordelijke.

Scroll naar boven