Welkom, collega! – Leerlingen

Afspraken met de leerlingen


De afspraken voor de leerlingen werden opgenomen in het schoolreglement.
Het reglement vind je ook terug op de startpagina van Smartschool.

 

Orde & tucht

Onze school gebruikt het 4-lademodel om grensoverschrijdend gedrag op te volgen. Voor elke overtreding hebben we een mogelijke opvolging opgelijst. Het volledige model vind je op Smartschool – Intradesk – Ondersteuning – Orde en tucht of in het Schoolreglement.

Evaluatie

De manier waarop er wordt geëvalueerd op onze school staat in detail uitgelegd in het schoolreglement.

Klassenraad

De toelatingsklassenraad

In het kader van de toelatings- en overgangsvoorwaarden moet voor sommige leerlingen een klassenraad gehouden worden. Deze raad maakt de inschrijving definitief.

De begeleidende klassenraad

Deze raad bespreekt de vorderingen van de leerlingen. Aan de hand van de leerresultaten, attitudes en eventueel leermoeilijkheden van de leerling starten we een begeleiding op, en oriënteren we naar de geschikte studierichting. We houden drie keer per jaar een begeleidende klassenraad.

De delibererende klassenraad

Hier wordt er beslist over het al dan niet geslaagd zijn van elke leerling. De delibererende klassenraad vindt plaats op het einde van het schooljaar.

De spoedklassenraad

Tussentijds kan er in dringende gevallen, bijvoorbeeld inzake tucht, ook samen worden gekomen. 

Van elke klassenraad moeten er notulen worden genomen.

Oudercontact

Ouders zijn waardevolle partners op onze school. Het oudercontact is het belangrijkste contactmoment voor de leraar.

Tijdens het oudercontact geven we feedback over alle leerlingen, maar we krijgen van onze ouders ook graag de nodige informatie om zo de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.

Klasleraren delen rapporten uit en geven feedback aan de ouders.

Alle andere leraren zijn aanwezig in het toegewezen lokaal om bijkomende vragen of gesprekken met ouders te voeren.
Je kan ook een specifieke taak krijgen, zoals het houden van toezicht in de gang of helpen tijdens het bestellen van boeken.

Uitstappen

Onze school gelooft in leren buiten de klas en daarom moedigen wij het organiseren van uitstappen aan. Er zijn wel een aantal stappen die je moet volgen:

Stap 1

Dien een aanvraag in bij de directeur. Dit doe je via de startpagina van Smartschool in de rubriek Melding (onder de aanvraag voor nascholingen). Een aanvraag dien je best twee weken op voorhand in.

Stap 2

Stel een brief op voor de leerlingen en de ouders en laat deze ondertekenen door de directeur.

Stap 3

Voorzie, indien nodig, taken voor de leerlingen die op school blijven. Geef het exact aantal gekopieerde exemplaren af op het secretariaat en licht hen in van jouw afwezigheid.

Scroll naar boven