Welkom, collega! – Afwezigheid

Wat moet je doen als je afwezig of te laat bent?

Ben je te laat?

Bel dan zo snel mogelijk naar school op het nummer 03/827 27 99.

Bij aankomst op school meld je je dan eerst aan op het leerlingensecretariaat. Zij brengen het personeelssecretariaat op de hoogte.

 

Ben je afwezig?

Bij ziekte voor één dag

Verwittig voor 8u15 de school telefonisch.

Gedurende de eerste 24 uren blijf je verplicht binnen, met uitzondering van een dokters- en/of apothekersbezoek. Zorg dat je dit kan aantonen met een attest met vermelding van datum en uur. Boodschappen doen is helaas geen geldige reden.

Bij ziekte voor meerdere dagen

Verwittig voor 8u15 de school telefonisch.

De dokter moet twee documenten invullen. Deze documenten kan je terugvinden op Smartschool onder Intradesk – Personeel – Ziekte.

Het afwezigheidsattest bezorg je binnen 3 dagen aan de school en het attest voor Certimed stuur je naar Anderlecht (het adres vind je bovenaan het document).

Door overmacht

Als je aanwezigheid is vereist voor een ziek gezinslid dat onder jouw dak woont, bezorg je een attest van de dokter aan de school binnen 3 dagen. Voor dit stelsel beschik je over maximum 4 dagen per kalenderjaar.

Voor andere redenen van afwezigheid bevraag je je best op het personeelssecretariaat.

Scroll naar boven