Welkom, collega! – Afspraken

Persoonlijke gegevens

Wanneer je persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer en familiale toestand wijzigen, dan dien je dit onmiddellijk via Smartschool door te geven aan het personeelssecretariaat.

 

Deontologische code

Ieder personeelslid moet zorgzaam omgaan met gevoelige informatie, zowel op papier als elektronisch.

Elk personeelslid moet verantwoord omgaan met ICT-materiaal en de infrastructuur die hem/haar ter beschikking wordt gesteld.

Verantwoord omgaan met informatie is meer dan een deontologische verplichting. We verwijzen hiervoor naar het charter ‘Verantwoord omgaan met informatie’ dat je ontvangt bij je aanstelling.

Didactisch materiaal

Alle kosten omtrent specifiek didactisch materiaal, zoals een woordenboek, atlas, verf en dergelijke zijn opgenomen in het schoolgeld voor de leerling. Het is niet de bedoeling om bijkomend materiaal door de leerlingen te laten aankopen. Indien je nog materiaal nodig hebt, wend je dan tot de rekenplichtige Anneleen Van Herbruggen.

De aankopen van handboeken & handleidingen voor de leraar worden ook aangekocht door de school.

Het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement vind je op Smartschool via Intradesk – Personeel – Arbeidsreglementen

Het schoolreglement

Alle afspraken die we maken, staan helder opgesomd in ons schoolreglement. De volledige tekst daarvan, vind je terug door hier te klikken.

kledij

Leerlingen en leraren van algemene vakken dienen zich aan dezelfde kledijvoorschriften te houden. De school waardeert persoonlijke smaak, maar vraagt wel om de voorbeeldfunctie die je als leerkracht hebt in acht te nemen.

Jaarkalender

In de jaarkalender vind je de planning van alle gebeurtenissen op school van het volledige schooljaar.
De kalender kan je vinden op Smartschool onder Intradesk – Algemeen – Jaarkalender.

Jaarplannen

We stellen per vak en per klas een jaarplan op in Smartschool.
Dit document geeft aan welke leerstof en doelen je behandelt binnen een bepaalde periode.

Overleg met collega’s in de vakwerkgroep wat je wil behandelen, zeker omtrent parallelklassen en om de verticale samenhang in de opleiding te kunnen waarborgen.

Aangezien een jaarplan een werkdocument is, kan je tijdens het jaar wijzigingen aanbrengen.

Na een periode vul je op het jaarplan de exacte datum van de les en opmerkingen aan. We spreken dan van een jaarvorderingsplan.

Vakwerkgroep

De diverse vakken op school worden vertegenwoordigd door een vakwerkgroep. Binnen de vakwerkgroep worden er inhoudelijke afspraken gemaakt.

Op Intradesk – Onderwijs – werkgroepen – vakwerkgroep staat een map voor elke vakwerkgroep. Hierin vind je de nodige documenten en verslagen terug.

Scroll naar boven