Over ons


Op onze school gaan we samen vooruit. Breed. Respectvol. Met maximale ontplooiingskansen en leerwinst voor iedereen. Visie op samen school maken, is daarbij onontbeerlijk.

Onze visie – een woordje van directeur Micheline Warmenbol

Het Atheneum Hoboken wil topopleidingen aanbieden aan jongeren in volgende domeinen:

  • Economie en Organisatie, Wetenschappen en Wiskunde
  • Welzijn en Maatschappij
  • OKAN, Onderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers

De opleidingen moeten meer dan voldoen aan de hedendaagse eisen voor instroom naar zowel vervolg- als hoger onderwijs en doorstroom naar de arbeidsmarkt.

AH wil wendbare en weerbare jongeren opleiden met een eigen identiteit en een positief zelfbeeld, taalvaardige jongeren die intrinsiek gemotiveerd zijn om (samen) te werken en een leven lang te leren.

AH wil optimaal inzetten op het digitaliseren van het onderwijs, dat geïntegreerd wordt in de huidige bewezen opleidingsmethoden, en dat aanzet tot gedifferentieerd werken in een uitdagende leeromgeving.

AH wil een enthousiast, flexibel en betrokken team van leerkrachten en medewerkers dat de toekomstige uitdagingen in onderwijs en maatschappij aankan en zichzelf regelmatig in vraag stelt en streeft naar verbeteren en innoveren.

AH wil een brede school zijn en intensief en optimaal samenwerken met leerlingen, ouders, leerkrachten, overheid, bedrijfsleven, instellingen en organisaties, culturele en sociale partners, sportieve en milieubewuste ondernemingen, andere onderwijsaanbieders van de campussen, …

De visie van het Atheneum Hoboken kadert volledig in het pedagogische project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Een visie waarbij onderwijs en persoonsontplooiing centraal staan voor iedereen en waarbij elke leerling een VIP is.

Micheline Warmenbol
Directeur
Atheneum Hoboken

 

 

Kunstproject gwp 2aso-tso2Werken bij AH

Het Atheneum Hoboken is een boeiende en bloeiende organisatie. Zeer regelmatig hebben we vacatures voor mensen die even hard in ons project geloven als wij. Lijkt het je leuk om lid te worden van ons team? Dan willen we graag van je horen.

Stuur je spontane sollicitatie naar Wendy Uytdenhouwen (personeel@atheneumhoboken.be), zodat zij jou kan opnemen in ons kandidatenbestand. Als we vacatures hebben, is dat de eerste plaats waar we gaan zoeken naar een geschikte kandidaat voor de job.

 

 

Geschiedenis

Het Atheneum Hoboken heeft een geschiedenis gevuld met succesmomenten. Sinds 1947 – oprichting van het Atheneum – zijn verschillende generaties van directeurs, leraren en leerlingen elkaar opgevolgd en hebben ze samen school gemaakt. Een geschiedenis in foto’s.


De bouw van de nieuwe gebouwen van het Atheneum werd in de jaren '60 voltooid.
Leraren nét na de Tweede Wereldoorlogen zagen er nét iets anders uit dan vandaag.
1967: duchtig zwaaien met de vendels maakte duidelijk dat de school twintig jaar bestond.
In 1979 werd voor de allereerste keer een Geïntegreerde Werkweek georganiseerd.
Minister van Onderwijs Coens kreeg heel wat tegenwind toen de twee scholen (Hendriklei en Distelvinklaan) werden samengevoegd.
Elk jaar opnieuw zorgt de reünie voor een boeiende mix tussen verleden en heden.