Leerlingenraad


De leerlingenraad op onze twee campussen heeft het luisterend oor van de directeur en de leerkrachten en dus échte inspraak. Bovendien zetelen afgevaardigden van de leerlingenraad in de schoolraad van ons atheneum, wat ervoor zorgt dat leerlingen rechtstreeks betrokken zijn bij de werking van onze school. We zijn altijd op zoek naar ideeën, enthousiaste mensen en nieuwe acties met maar één doel: van het Atheneum Hoboken een school maken van iedereen.