1e graad A-stroom – Freinet Middenschool

Wat leer je?

Een frisse aanpak, die helemaal gericht is op leerlingen die graag zelfstandig onderzoeken en samen op ontdekking gaan: de Freinet Middenschool van het Atheneum Hoboken verkent nieuwe onderwijspaden in Antwerpen. Freinetonderwijs vertrekt vanuit interesses van de kinderen en zorgt via typische werkvormen (praatronde, vrije teksten, coöperatief leren,…) en een modulesysteem met keuzevakken als Burgerschap en empowerment, Klassenraad en Knowledge Club voor een uitdagend leerklimaat.

Opbouw van de opleiding

Het resultaat van een opleiding in onze Freinet Middenschool is identiek aan dat van een klassieke opleiding secundair onderwijs: alle eindtermen en leerplandoelen worden behaald, maar de manier waarop dat wordt gedaan, is gewoon anders. Kinderen die vanuit het basisonderwijs al vertrouwd zijn met Freinettechnieken, zullen in onze middenschool het werken met vakoverschrijdende projecten onmiddellijk herkennen. Zelfstandig werken, initiatief nemen en werken aan eigen inzichten zijn zeer belangrijk in een Freinetopleiding – daar gaan we dus helemaal voor! Examens horen er in onze Freinet Middenschool niet bij: we evalueren onze leerlingen permanent en bekijken na elke module of de geziene leerstof in de hoofjes van onze leerlingen op de juiste manier is blijven hangen.

Toekomst

De naam zegt het zelf: wij zijn een middenschool. Wie kiest voor Freinetonderwijs in ons atheneum, volgt bij ons de eerste graad (in mensentaal: het eerste en het tweede jaar). Tijdens het tweede jaar gaan de leerlingen in de speciale module ‘mijn toekomst’ samen met hun leerkracht en hun ouders op zoek naar de richting die op hun lijf is geschreven. Leerlingen van onze middenschool kunnen voor hun derde jaar hun gading vinden in zowel ASO, TSO als KSO. Maar wees gerust: als je dan zover bent, maken we samen de keuze die jou het beste ligt!

Scroll naar boven